Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

March 25 2017

2602 3107 390
Reposted fromturquoise turquoise viakoloryzacja koloryzacja
Prawdziwe uczucie będzie spontaniczne i przyjdzie całkowicie naturalnie, bez obliczeń i kalkulacji.
— właśnie
Reposted fromfanaberie fanaberie viabe-yourself be-yourself
Nie żałuje rzeczy, które zrobiłam źle. Żałuję dobrych rzeczy, które zrobiłam dla nieodpowiednich ludzi.
Prawdopodobnie spędzisz pół dzieciństwa, marząc, by być jak najszybciej dorosłą, ale potem, kiedy już rzeczywiście dorośniesz, przez większość czasu będziesz gorąco pragnęła, by znów stać się dzieckiem. Dlatego nie zastanawiaj się co pasuje do twojego wieku, a co nie - rób to, na co masz ochotę. 
— Kevin Brooks
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viabe-yourself be-yourself
4806 460d 390
"Maski i twarze"
Ja zawsze byłem za wiosną. Bez względu na porę roku.
— Jeremi Przybora
Reposted fromcudoku cudoku viakoloryzacja koloryzacja

June 17 2015

6343 d733 390
♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥
Reposted fromThisIsWar ThisIsWar viaclaudette claudette

June 16 2015

Czasami jest tak, że spotkasz kogoś przez przypadek i ledwie muśniesz go dłonią, a potem o tym jednym krótkim dotyku nie możesz zapomnieć i czujesz na opuszkach palców tęsknotę taką, jaką byś czuł całym ciałem, więc przypominasz sobie tę sekundę na dziesiątki sposobów, w myślach odtwarzasz ten krótki gest po wielokroć, zupełnie jakby to były zastygłe kadry w filmach animowanych, którym suma martwych punktów nadaje życie.
— Piotr Adamczyk
9580 15b0 390
Dobrze mieć przy sobie MĘŻCZYZNĘ, który jest dla Ciebie jak przyjaciel i jednocześnie kocha Cię nad życie, wesprze i przytuli tak jak nikt inny nigdy.
"Posmakowałem jej... i do mnie dotarło, że całe życie głodowałem." 
— Perwersje
Tak naprawdę nauczyłeś mnie jednej rzeczy; bez względu na to, co się stanie, dam sobie radę. Jestem silniejsza niż myślałam. Niż Ty myślałeś.
Od środka. Od spodu. Od duszy samej. Nieochota.
— mrożek.
Reposted fromrol rol viakalesony-dziadka kalesony-dziadka
4312 cf60 390
zupa...
Reposted fromcametrue cametrue vialexi lexi

June 01 2015

Do tej pory liczyło się dla niego to, żeby spełnić swoje marzenia. Żył tak naprawdę tylko dla nich i dzięki nim pokonywał każdy z kolejnych dni. Gdy po latach prób i porażek, jego największe marzenie nareszcie się spełniło, poczuł ulgę. Po odwyku, gdy myślał, że jego życie znowu kręci się tylko wokół tego, by pokazać mu, że jest niczym i nikim, myślał, że nigdy nie wyzwoli się z tego staniu. Ale miłość, przed którą tak długo się bronił w końcu sprawiła, że poczuł się wolny. Był wolny, nareszcie wolny i nareszcie otrzymał to wszystko, co tak długo mu obiecywano.
— 11. W obronie własnych marzeń, www.beautiful-denial.blogspot.com
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl