Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

April 17 2015

I still catch myself feeling sad about things that don’t matter anymore.
— Kurt Vonnegut  (via psych-facts)
wszedłem do pokoju i powiedziałem, że ewentualnie wybrałbym filologię polską, ponieważ pragnę w przyszłości zajmować się literaturą i ojciec, usłyszawszy nowinę, złapał leżącą akurat pod ręką "czarodziejską górę" i wyrżnął nią o ścianę. potem złapał stojący na stole radziecki budzik i wyrżnął nim o ścianę. budzik rozsypał się w proch, "czarodziejskiej górze" prawie nic się nie stało. czas przestał istnieć, literatura ocalała.
— jerzy pilch
1151 beeb 390

April 05 2015

Wtedy pomyślałem, że łzy nie przywracają życia umarłym.
Jest jeszcze coś, co człowiek musi wiedzieć o łzach.
Nie sprawią, że pokocha cię ktoś, kto cię nie kocha.
Reposted frompassionative passionative viairmelin irmelin
Idziesz na zakupy. Myślisz "w końcu będę miała się w co ubrać!". Wracasz z czterema książkami.
— życie
Reposted fromStoneColdSober StoneColdSober viairmelin irmelin
1915 51e6 390
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey viairmelin irmelin
5297 a394 390
Reposted fromHumorMeSilly HumorMeSilly viairmelin irmelin
7198 014e 390
Reposted fromAmericanlover Americanlover viairmelin irmelin
9096 235a 390
Reposted fromkobiety kobiety viairmelin irmelin
9849 a5c1 390
Reposted fromhello-im-psycho hello-im-psycho viairmelin irmelin
8478 af32 390
Reposted fromNSFWcontent NSFWcontent viairmelin irmelin
Czasem nawet podczas snu nie ma się odpoczynku.
— Charles Bukowski
Reposted fromcoconutmousse coconutmousse viairmelin irmelin
Jestem mistrzem chorych znajomości, których nie rozumiem.
— Ale ciągnę je mimo wszystko.
Reposted fromdespejo despejo viairmelin irmelin
5933 66b8 390
Reposted fromnexxt nexxt viairmelin irmelin
0843 abdb 390
Reposted fromrzeczyploche rzeczyploche viairmelin irmelin
8550 c8ec 390
!
Reposted fromschizofreniczna schizofreniczna viairmelin irmelin
‎- kim chcesz zostać, gdy dorośniesz ? 
- jego żoną .
Reposted fromGeniusz Geniusz viairmelin irmelin
  • me at 15 years-old: don't tell me what to do
  • me at 20 years-old: please tell me what to do
Reposted fromminna minna viakoloryzacja koloryzacja
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl